Zagrożenia słuchu - bezpieczne rozwiązania

Pod pewnymi względami zdołaliśmy się przyzwyczaić się do obecności w naszym otoczeniu szeregu dźwięków. Dotyczy to zarówno hałasu na ulicach, szkołach a tym bardziej w miejscu pracy. Problem polega jednak na tym, że zbyt intensywne dźwięki są bardzo szkodliwe. Na problem ten zwraca się coraz częściej uwagę w wielu miejscach. Przyczynia się to do szeregu chorób określanych mianem zawodowych.

Tam gdzie istniej taka możliwość, korzysta się ze specjalnych rozwiązań, których zadaniem jest zabezpieczenie narządu słuchu. Dotyczy to zatyczek do uszu nazywanych również stoperami, jak również słuchawek, nauszników tłumiących hałas. Ich zadaniem jest obniżenie poziomu dźwięków do optymalnego i bezpiecznego poziomu. Całkowita eliminacja dźwięków mogłaby być również bardzo niebezpieczna. Utrudniałoby to porozumiewanie się z pozostałymi osobami i współpracownikami. Jest to ważne, szczególnie w sytuacji zagrożenia. Oferowane narzędzia i rozwiązania pozwalające na ochronę słuchu muszą spełniać określone normy. Można tu wymienić przede wszystkim normę EN 352. Z racji swojej różnorodności, wpisują się tu nie tylko wspomniane zatyczki do uszu/stopery posiadające kod EN 352-2 i słuchawki/nauszniki tłumiące EN 352-1. Z racji swojej specyfiki i funkcjonalności norma 352-3 została przeznaczona dla nauszników przeciwhałasowych, które są montowane do hełmów ochronnych i kasków. Takie rozwiązanie ma wiele zalet i nie utrudnia wykonywania obowiązków. Podobnie jest z komfortem pracowników, co pozwala na sprawne i precyzyjne wykonywanie poszczególnych zadań. Problemy ze słuchem są poważną dolegliwością, której nie wolno lekceważyć. Jak mało w których przypadkach, znacznie łatwiej jest wcześniej przeciwdziałać, nić po czasie radzić sobie ze skutkami zdrowotnymi, mającymi niekiedy wieloletni efekt.